ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย พ.ศ.2563

ปีที่พิมพ์ 2564

เปรียบเทียบตัวชี้วัดการศึกษา WEF ของประเทศในเอเชียแปซิฟิก

ปีที่พิมพ์ 2558

การจัดจำแนกการศึกษาตามมาตรฐานสากล ปี 2011 (International Standards Classification of Education : ISCED 2011)

ปีที่พิมพ์ 2558

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Ranking 2014/15

ปีที่พิมพ์ 2558

ตัวชี้วัดการศึกษาไทยใน World Economic Forum WEF 2014-2015

ปีที่พิมพ์ 2558

IMD จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

ปีที่พิมพ์ 2558

ภาพรวมการจัดอันดับของ IMD ปี 2014 กระจกสะท้อนความสามารถในการแข่งขัน

ปีที่พิมพ์ 2557

The International Standard Classification of Education (ISCED)

ปีที่พิมพ์ 2557

การจัดอันดับสถาบันระดับโลก โดย SCImago Institutions Rankings (SIR) กระจกสะท้อนความเป็นเลิศด้านการวิจัย

ปีที่พิมพ์ 2557

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด