สภาพการจัดนิเวศการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย

ปีที่พิมพ์ 2564

ฟังเสียงสังคมออนไลน์ #Inside การศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2564

รายงาน เรียนออนไลน์ยุคโควิด-19 : วิกฤตหรือโอกาสการศึกษาไทย

ปีที่พิมพ์ 2563

รายงานพันธกิจปฏิรูปการศึกษาไทย

ปีที่พิมพ์ 2562

รายงานประจำปี 2560 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2560

7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2559

การศึกษาและพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิต: ข้อเสนอสำหรับประเทศไทย

ปีที่พิมพ์ 2563

รายงานเฉพาะเรื่องที่ ๑๒ หลักสูตรและการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

ปีที่พิมพ์ 2562

รายงานเฉพาะเรื่องที่ ๑๑ การพลิกโฉมการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล

ปีที่พิมพ์ 2562

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด