สกศ. สานพลัง EECd ชี้นำทิศทางพัฒนากำลังคนกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล

สกศ. ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พศ. ๒๕๖๕

อรรถพล หัวโต๊ะถกกลั่นกรองงบฯ ปี 66 ของ สกศ. รายโครงการ

สภาการศึกษาเปิดผลสังเคราะห์งานวิจัยผู้สูงวัยไทย ชู Mindset “ผู้สูงวัยสร้างชาติ” เคลื่อนสังคมด้วยความรู้จากวัยเก๋า

สกศ. - ม.บูรพา ร่วมออกแบบกลไกราชภัฏ เข้าถึงประชาชน เสริมศักยภาพพัฒนาท้องถิ่น

สกศ. เดินหน้าขยายผลการใช้ OKRs เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ในระยะที่ ๒

เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมต้อนรับ กมธ. พิจารณาการศึกษาปัญหายาเสพติด ฯ ต่อยอด EF ตั้งแต่ปฐมวัย

ประชุมผู้บริหาร สกศ. นัด ๑๘/๒๕๖๔

เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมงาน ศธ.ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Tolerance)

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด