อรรถพล ชี้มาถูกทาง ไทยติดอันดับดาวรุ่ง Coursera แห่เรียนธุรกิจ-ดิจิทัลรับความท้าทายโลก

สกศ. ใช้วงเสวนา OEC Forum ชวนคิด การศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กไทย เรียนแค่ไหนถึงจะพอ

อรรถพล ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ขยายเครือข่ายพัฒนากำลังคน รองรับ VUCA World

สกศ. ประชุมขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ อพ.สธ. วางแผนก้าวสู่ความยั่งยืน ปี ๖๗

สกศ. ถอดบทเรียน ๕ ปี ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ รองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ ๑๓ ก้าวสู่ความท้าทายใหม่ BANI World

ครูกัลยา หลอมรวมการศึกษา-เสาหลักเศรษฐกิจไทย เร่งสปีดปั๊มคนสมรรถนะสูง อัปเลเวล Productivity เจาะโอกาสใหม่ในเวทีโลก

ประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. - สกศ. ครั้งที่ ๑/๖๕ ยกดีกรีปราชญ์ชาวบ้าน ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

คุยเข้ม ๖ คณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัย สกศ. รวมพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรับมือภาวะ Learning Loss

เลขาธิการ สกศ. ร่วมลงนาม MOU “การส่งเสริมและพัฒนากำลังคนคุณภาพ เพื่อการมีงานทำ

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด