ก้าวผ่านโควิด-๑๙ รีวิวเข้มข้น Resilient Education ปรับโฟกัสสภาวะการศึกษาไทยสนองการศึกษาพลวัต-คลายวิชาการสู่วิชาชีพ-ลดอำนาจส่วนกลาง-กระจายสู่ท้องถิ่นมากขึ้น

สกศ. เปิดเวทีมอบรางวัล สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐ ชี้การศึกษาไทยยุคใหม่พลิกโฉมได้ด้วยนวัตกรรม

สกศ. ผนึกกำลังพัฒนาหลักสูตรสาขาดิจิทัล และเตรียมขยายผลพัฒนา key application เพื่อยกระดับผู้เรียนสายอาชีวศึกษา

สกศ. ผนึกพลังพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระบบขนส่งทางราง

สกศ. เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรสาขาเกษตร มุ่งยกระดับสมรรถนะผู้เรียนสาขาพืชศาสตร์

สกศ. พร้อมขยายผลต่อยอดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สู่การศึกษาระบบ Non-degree

สกศ. เปิดผลวิจัยความเหลื่อมล้ำการศึกษาไทย เตรียมปั้นโมเดลโรงเรียน อปท. กระจายคุณภาพการเรียนรู้ทั่วประเทศ

ปิดฉาก OEC Forum ปีงบฯ ๖๔ ด่านหน้าการศึกษาย้ำ Growth Mindset

ตรีนุช ร่วมหารือ อนุกรรมการ ฯ กกส. พลิกโฉมประเทศด้วยระบบดิจิทัล ดันต้นแบบ Big Data ด้านการศึกษา ชมครูไทยเสนอไอเดียสอนผ่านโครงการ ED s Possible .

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด