สถิติการศึกษาของประเทศไทยปี 2561-2562

ปีที่พิมพ์ 2563

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยปี 2562

ปีที่พิมพ์ 2563

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559-2560

ปีที่พิมพ์ 2561

สภาพการจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย

ปีที่พิมพ์ 2560

การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยโดยเวทีเศรษฐกิจโลก พ.ศ. 2558-2559 (World Economic Forum : WEF 2015-2016)

ปีที่พิมพ์ 2559

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยปี 2561

ปีที่พิมพ์ 2562

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2560

ปีที่พิมพ์ 2561

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2555-2559

ปีที่พิมพ์ 2560

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2557-2558

ปีที่พิมพ์ 2559

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด