ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยปี 2564

ปีที่พิมพ์ 2565

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2563

ปีที่พิมพ์ 2564

สถิติการศึกษาของประเทศไทยปี 2561-2562

ปีที่พิมพ์ 2563

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยปี 2562

ปีที่พิมพ์ 2563

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559-2560

ปีที่พิมพ์ 2561

สภาพการจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย

ปีที่พิมพ์ 2560

การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยโดยเวทีเศรษฐกิจโลก พ.ศ. 2558-2559 (World Economic Forum : WEF 2015-2016)

ปีที่พิมพ์ 2559

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยปี 2561

ปีที่พิมพ์ 2562

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2560

ปีที่พิมพ์ 2561

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด