การบริหารจัดการด้านการเงินของสถานศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2566

สานพลังสมัชชาสู่การยกระดับการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

ปีที่พิมพ์ 2566

รู้จักและเข้าใจการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

ปีที่พิมพ์ 2566

รู้จักและเข้าใจการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

ปีที่พิมพ์ 2565

ทิศทางและแนวโน้มการจัดการศึกษาในยุคโควิด-19

ปีที่พิมพ์ 2565

นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ : กรณีตัวอย่างโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

ปีที่พิมพ์ 2564

นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ : กรณีตัวอย่างโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ปีที่พิมพ์ 2564

นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ : กรณีตัวอย่างโรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)

ปีที่พิมพ์ 2564

นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ : กรณีตัวอย่างโรงเรียนเทศบาล 4 (สันป่าก่อ)

ปีที่พิมพ์ 2564

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด