• slider1-bg
  307-image.jpg
 • slider1-bg
  252-image.jpg
 • slider1-bg
  292-image.jpg
 • slider1-bg
  308-image.jpg
ภารกิจ เลขาธิการ
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เป็นประธานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง จ.สุราษฎร์ธานี

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เป็นประธานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง จ.สุราษฎร์ธานี วันนี้ (๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา น้อมนำมาทอดถวายพระภิกษุผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ ที่ชุมนุมสงฆ์วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ และ ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ) ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) และผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายธีระ อนันตเสรีวิทยา) ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายชุมพล ศรีสังข์) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค ผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมพิธี รวมยอดเงินถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นจำนวน ๑,๔๔๗,๔๑๗ บาท ...
44 view อ่านเพิมเติ่ม

สกศ. สมโภชพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

สกศ. สมโภชพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

วันนี้ (๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในพิธีสมโภชพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดธรรมบูชา วัดพระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชุมพล ศรีสังข์ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค ข้าราชการ สกศ. พ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมพิธี...

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง จรรยาข้าราชการและการสืบสานพระราชปณิธาน ร.๙

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง จรรยาข้าราชการและการสืบสานพระราชปณิธาน ร.๙

วันนี้ (๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง จรรยาข้าราชการและการสืบสานพระราชปณิธาน ร.๙ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เป็นวิทยากร และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ (OEC Knowledge and Data Center) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

กอปศ. นัด ๒๒ พิจารณาพรบ.การอุดมศึกษา และโรงเรียนนิติบุคคล

กอปศ. นัด ๒๒ พิจารณาพรบ.การอุดมศึกษา และโรงเรียนนิติบุคคล

วันนี้ (วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐) คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) จัดประชุมครั้งที่ ๒๒ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม มี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

ภารกิจ สกศ.

ประเด็นเด่น สกศ.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...

อ่านเพิมเติ่ม

เลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาตามประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในวงเงิน 1,380,000 บาท ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 2,589,600.00 บาท ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ...

อ่านเพิมเติ่ม

สกศ. จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมเจ้าท่า ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท) ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ...

อ่านเพิมเติ่ม

รับสมัครผู้สนใจเป็นลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิชาการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

การดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแสดงผลข้อมูลของเด็กปฐมวัย ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการเผยแพร่นโยบายการศึกษา ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ...

อ่านเพิมเติ่ม

ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ...

อ่านเพิมเติ่ม

๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

๕ ครูภูมิปัญญาไทย ตามรอยพระยุคลบาท อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ...

อ่านเพิมเติ่ม

Knowledge Center

คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)