รายงานการศึกษากระบวนการและผลการพัฒนาหลักสุตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

ปีที่พิมพ์ 2567

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ : การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของสถานศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2567

แนวทางเชิงปฏิบัติในการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้

ปีที่พิมพ์ 2566

แนวทางการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและมีคุณค่าสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีที่พิมพ์ 2566

รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบและกลไก การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียน

ปีที่พิมพ์ 2566

รวมสุดยอดไอเดียการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแห่งปี 2022

ปีที่พิมพ์ 2566

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาแนวทางการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2566

การประชุม OEC Forum ปีงบประมาณ 2565 การฟื้นฟูการเรียนรู้และการเร่งรัดประสิทธิผลของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2565

การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้เชิงพื้นที่

ปีที่พิมพ์ 2565

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด