สกศ. เตรียมความพร้อมลุยใต้ สมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค นัดปฐมฤกษ์

สภาการศึกษาถกสภาพปัญหาการติดตามประเมินผลการศึกษา ครอบคลุม ๔ ด้านทั่วประเทศ

สภาการศึกษาฟอร์มทีมขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ หนุนเชื่อมสู่การประเมินผล - ประกันคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย

ก้าวสู่แผนการศึกษาแห่งชาติ รอบปี ๖๕-๖๙ สกศ. เดินหน้าพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

บอร์ดอนุกรรมการ กกส. ด้านวิจัย ยกสถิติแข่งขันไทยในอาเซียน แนะสร้างโอกาสการเรียนรู้แบบ Non-Degree

สกศ. ลุยแนะแนวเส้นทางสู่ฝัน ผ่านการศึกษาเฉพาะทาง จ.ปราจีนบุรี ทางเลือกใหม่พลิกโฉมการศึกษาไทย ๒๐๓๐

อนุกรรมการ ฯ กกส. รีแคปผลประเมินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ วางทางไปต่อพัฒนาระบบติดตามข้อมูลการศึกษา

สกศ.ลุยพัฒนา Youth Link ศูนย์กลางฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับประเทศ

สกศ. ร่วมประชุม AQRF Committee ครั้งที่ ๑๑ ยกระดับพัฒาคุณภาพการศึกษาไทย-เชื่อมโยงการทำงานสู่อาเซียน

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด