สกศ. เดินหน้าเชื่อมโยงหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

สภาการศึกษา จับมือเทศบาลนครภูเก็ต ชูนวัตกรรม Q-info สร้างฐานข้อมูลกึ่งเรียลไทม์หวังลดอัตราเด็กหลุดจากระบบ ต่อยอดสู่การออกแบบการสอนตามถนัดของผู้เรียน

สกศ. ผนึกความร่วมมือกับสถานประกอบการ ร่วมวิพากษ์หลักสูตรสาขาอาหาร มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญให้ผู้ประกอบการอาหารไทย

สกศ. มุ่งพัฒนาคนในอาชีพต่อยอดสมรรถนะดิจิทัล ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF)

สกศ. จัดฝึกอบรมระยะสั้นตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) มุ่ง Reskill, Upskill คนในอาชีพ และสร้าง Newskill แก่ผู้เรียนสาขาแม่พิมพ์

สกศ. จัดประชุมอนุฯ พลิกโฉมดิจิทัล ครั้งที่ ๓/๖๔ มุ่งสร้างฐานข้อมูลด้านการศึกษา พัฒนาประเทศทัดเทียมนานาชาติ

สกศ. ติดตามหนุนเสริมเติมพลัง การนำมาตรฐานการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการ

สกศ. ร่วมติดตามงาน ทีมนักวิจัยโครงการศึกษารูปแบบการจัดนิเวศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ๔.๐ กรณีศึกษาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่อนุรักษ์อัตลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สกศ. ร่วมติดตามงาน ทีมนักวิจัยโครงการศึกษารูปแบบการจัดนิเวศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ๔.๐ กรณีศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด