ช่องทางร้องเรียน

รายงานการแก้ไขข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่สืบสวนแล้วมีมูล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดือน ปี เรื่องร้องเรียน เป้าหมาย ผลการดำเนินการ รายละเอียดการดำเนินงาน
ตุลาคม 2564 ไม่มี - - -
พฤศจิกายน 2564 ไม่มี - - -
ธันวาคม 2564 ไม่มี - - -
มกราคม 2565 ไม่มี - - -
กุมภาพันธ์ 2565 ไม่มี - - -
มีนาคม 2565 ไม่มี - - -
เมษายน 2565 - - - -
พฤษภาคม 2565 - - - -
มิถุนายน 2565 - - - -
กรกฎาคม 2565 - - - -
สิงหาคม 2565 - - - -
กันยายน 2565 - - - -


 

 

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด