เช่ารถบัสปรับอากาศวีไอพี 50 ที่นั่ง
เช่ารถบัสปรับอากาศวีไอพี 50 ที่นั่ง

เช่ารถบัสปรับอากาศวีไอพี 50 ที่นั่ง ...

จัดทำ CD ๗ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา
จัดทำ CD ๗ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา

จัดทำ CD ๗ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา ...

ดำเนินงานโครงการ 5 ปัญญาปราชญ์ : ผู้อารักษ์พรรณพืช
ดำเนินงานโครงการ 5 ปัญญาปราชญ์ : ผู้อารักษ์พรรณพืช

ดำเนินงานโครงการ 5 ปัญญาปราชญ์ : ผู้อารักษ์พรรณพืช ...

การปรับปรุงอาคารสำนักงาน และลานจอดรถยนต์สำนักงาน
การปรับปรุงอาคารสำนักงาน และลานจอดรถยนต์สำนักงาน

การปรับปรุงอาคารสำนักงาน และลานจอดรถยนต์สำนักงาน ...

การจัดจ้างต่ออายุการใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Microsoft Windows) และโปรแกรมเพื่องานสำนักงาน (Microsoft Office)
การจัดจ้างต่ออายุการใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Microsoft Windows) และโปรแกรมเพื่องานสำนักงาน (Microsoft Office)

การจัดจ้างต่ออายุการใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Microsoft Windows) และโปรแกรมเพื่องานสำนักงาน (Microsoft Office) ...

โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อการจัดทำข้อเสนอนโยบายทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (OEC Forum)
โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อการจัดทำข้อเสนอนโยบายทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (OEC Forum)

โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อการจัดทำข้อเสนอนโยบายทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (OEC Forum) ...

โครงการจัดทำ
โครงการจัดทำ "วารสารการศึกษาไทย"

โครงการจัดทำ "วารสารการศึกษาไทย" ...

โครงการติดตามปและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ โครงการย่อย : โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (งานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2559)
โครงการติดตามปและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ โครงการย่อย : โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (งานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2559)

โครงการติดตามปและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ โครงการย่อย : โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (งานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2559) ...

การจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปี 2560
การจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปี 2560

การจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปี 2560 ...

โครงการการเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมพนักงานขับรถ 3 คัน โดยวิธีพิเศษ
โครงการการเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมพนักงานขับรถ 3 คัน โดยวิธีพิเศษ

โครงการการเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมพนักงานขับรถ 3 คัน โดยวิธีพิเศษ ...