โครงการวิจับ เรื่อง แนวทาทงการจัดทำมาตรฐานอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการวิจับ เรื่อง แนวทาทงการจัดทำมาตรฐานอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการวิจับ เรื่อง แนวทาทงการจัดทำมาตรฐานอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ...

โครงการวิจัยเปรียบเทียบเพื่อพัฒนานโยบาย เรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในประเทศไทย
โครงการวิจัยเปรียบเทียบเพื่อพัฒนานโยบาย เรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในประเทศไทย

โครงการวิจัยเปรียบเทียบเพื่อพัฒนานโยบาย เรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในประเทศไทย ...

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนลาย (ทวิศึกษา)
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนลาย (ทวิศึกษา)

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนลาย (ทวิศึกษา) ...

โครงการจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2559/2560
โครงการจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2559/2560

โครงการจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2559/2560 ...

การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาผ่านตัวผู้เรียน
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาผ่านตัวผู้เรียน

การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาผ่านตัวผู้เรียน ...

โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา
โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา

โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา ...

การจัดซื้อครุภัณฑ์ 11 รายการ ด้วยงบเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559
การจัดซื้อครุภัณฑ์ 11 รายการ ด้วยงบเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559

การจัดซื้อครุภัณฑ์ 11 รายการ ด้วยงบเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ...

ซื้อโทรทัศน์ LED TV ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง  ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องมัลตีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง
ซื้อโทรทัศน์ LED TV ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องมัลตีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง

1. ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 11,700 2. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 3. เครื่องมัลตีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง" ...

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ...

ซื้อเก้าอี้พักคอย จำนวน 200 ตัว
ซื้อเก้าอี้พักคอย จำนวน 200 ตัว

ซื้อเก้าอี้พักคอย จำนวน 200 ตัว ...