จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ...

จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการศึกษาระบบการบริหารภาครัฐด้านทรัพยากรเพื่อการศึกษา  โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการศึกษาระบบการบริหารภาครัฐด้านทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการศึกษาระบบการบริหารภาครัฐด้านทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ...

จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑  โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ...

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ประกาศ จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางแผนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประกาศ จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางแผนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางแผนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ...

จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางเลือกตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางเลือกตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางเลือกตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...

สอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...

เลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด
เลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

เลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาตามประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...