ถาม-ตอบ

คำถามที่พบบ่อย

Q : (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว ?
A : คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของร่างกฎหมาย ต่อจากนั้นจะส่งไปยังคณะรัฐมนตรี ต่อไป
ปรับปรุงข้อมูล: 19 เมษายน 2564

Q : ขอรายละเอียด (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
A : รายละเอียด (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
 

ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...

ร่างฯ  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว

 

Q : จะสามารถสืบค้นงานวิจัยทางการศึกษาจากที่ไหนได้บ้าง
A : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีบริการฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) ทางเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org

Q : สามารถเข้าใช้บริการฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) ได้ทางใดบ้าง
A : สามารถเข้าใช้บริการได้ 2 ช่องทาง
    1) เข้าผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานที่ www.onec.go.th จากนั้นคลิกที่ไอคอน ThaiEdResearch
    2) เข้าเว็บไซต์โดยตรงของฐานข้อมูลที่ www.thaiedresearch.org

Q : การสมัครสมาชิกฐานข้อมูล ThaiEdResearch เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่
A : ผู้ใช้บริการสามารถสมัครสมาชิกได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเมื่อท่านเป็นสมาชิกฐานข้อมูล ThaiEdResearch แล้ว ท่านจะสามารถดาวน์โหลดงานวิจัยได้ทั้งบทคัดย่อและงานวิจัยฉบับเต็ม รวมถึงสามารถส่งงานวิจัยทางด้านการศึกษาเข้าร่วมเผยแพร่บนฐานข้อมูล ThaiEdResearch ได้

Q : หากต้องการทราบรายละเอียดการส่งงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ จะสามารถดูรายละเอียดได้จากที่ใด
A : สามารถสแกน QR code จากโปสเตอร์ หรือเข้าผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานที่ www.onec.go.th และหากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 0 2668 7123 ต่อ 1330, 1315, 1313

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด