ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-342-3

การบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี

สารบัญ
ความเป็นมา
คำนิยาม
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดจันทบุรี
   - ขนาดและที่ตั้ง
   - ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
   - การปกครองและประชากร
   - ข้อมูลด้านการศึกษา
การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)
   - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
   - สพป.จันทบุรี เขต 2
   - กศน. จังหวัดจันทบุรี
   - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี
   - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง
   - โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง
   - โรงเรียนวัดบางชัน
สรุปประเด็นสาระสำคัญจากการลงพื้นที่

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด