ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-305-8

ฟังเสียงสังคมออนไลน์ #Inside การศึกษา

คำนำ
บทนำ
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสื่อออนไลน์ (Social Listening Analysis)

    ความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ต่อการศึกษายุคใหม่
    Education Mega Trends
    การศึกษาเชิงพื้นที่ (Area-based)
    ธนาคารหน่วยกิต หรือ เครดิตแบงก์ (Credit Bank)
    สรุปผลการศึกษา

 

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด