เลขา สกศ. ชวนส่งวีดิทัศน์ประกวด สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตไทย 4.0

image

 

          ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานคลิปวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ในหัวข้อ "สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตไทย 4.0" สู่การเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

ชิงโล่ร่างวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตรกว่า 126 รางวัล

ร่วมส่งผลงานได้แต่ตั้งวันนี้ - 13 สิงหาคม 2564

ประกาศผล วันที่ 10 กันยายน 2564

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 
www.onec.go.th/th.php/page/view/Information/4498

 

 

OEC News สภาการศึกษา
• Website: http://www.onec.go.th 
• YouTube: https://bit.ly/2zXPkxO 
• LINE: @OECNews | http://line.me/ti/p/@OECNews 
• Blockdit: www.blockdit.com/oecnews

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด