สกศ. ประชุมคณะอนุฯ พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ ๓ ปรับร่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
สกศ. ประชุมคณะอนุฯ พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ ๓ ปรับร่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

วันนี้ (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (นางเกื้อกูล ชั่งใจ) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส่วนกลาง อาคาร ๒ ชั้น ๕ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น กอปศ. เดินหน้า พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น กอปศ. เดินหน้า พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง กอปศ. เดินหน้า พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๗พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานอนุกรรมการกองทุน คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ...

สกศ. ร่วมประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๓ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ณ มาเลเซีย
สกศ. ร่วมประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๓ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ มาเลเซีย

เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๓ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (the 3rd AQRF Committee Meeting and Technical Workshop) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ...

สกศ. ประชุมคณะอนุฯ จัดทำยุทธศาสตร์และติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ ย้ำพัฒนาเด็กปฐมวัย “เท่าเทียม ทั่วถึง ยั่งยืน”
สกศ. ประชุมคณะอนุฯ จัดทำยุทธศาสตร์และติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ ย้ำพัฒนาเด็กปฐมวัย “เท่าเทียม ทั่วถึง ยั่งยืน”

วันนี้ (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (นางเกื้อกูล ชั่งใจ) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย และคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุมส่วนกลาง อาคาร ๒ ชั้น ๕ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐
สกศ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐

วันนี้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) นางสาวประภา ทันตศุการักษ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเผยแพร่โครงการพระราชดำริฝนหลวง ครบปีที่ ๖๒ แห่งการริเริ่มความก้าวหน้าการปฏิรบัติการฝนหลวงเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ...

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนของไทย
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนของไทย

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนของไทย วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. ประชุมรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สกศ. ประชุมรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันนี้ (๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. ประชุม อนุฯ เทียบเคียง NQF กับ AQRF เตรียมประสานงานสร้างความร่วมมือกับอาเซียน
สกศ. ประชุม อนุฯ เทียบเคียง NQF กับ AQRF เตรียมประสานงานสร้างความร่วมมือกับอาเซียน

วันนี้ (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะอนุกรรมการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) เป็นประธานอนุกรรมการฯ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา (นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ) ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ (นางศิริพรรณ ชุมนุม) พร้อมด้วยอนุกรรมการที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ผลการประชุมสภาการศึกษา นัดแรก
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ผลการประชุมสภาการศึกษา นัดแรก

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง ผลการประชุมสภาการศึกษา นัดแรก วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ...

รมช. ศธ. พร้อมรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) ลงพื้นที่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี
รมช. ศธ. พร้อมรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) ลงพื้นที่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด รวมถึงแนวทางการสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการในการให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและส่วนราชการในระดับจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายภานุ แย้มศรี) กล่าวต้อนรับ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานสภาพการจัดการศึกษาในจังหวัด รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) พร้อมด้วย ผู้แทนองค์กรหลัก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานที่นอกเหนือจาก กศจ. ในจังหวัด ผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่ ผู้แทนนักเรียน นักศึกษาในสังกัด ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี ...