สกศ. ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้กับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สกศ. ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้กับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

วันนี้ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา รักษาการที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมการส่งเสริมความรู้และเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ถูกต้องตามที่กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกำหนด ให้กับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นิติกร เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริเวอร์ นครปฐม จังหวัดนครปฐม ...

สกศ. ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการงานประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) ครั้งที่ ๒
สกศ. ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการงานประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) ครั้งที่ ๒

วันนี้ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการงานประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น การเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น การเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง การเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ เข้าสักการะพระภูมิประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ เข้าสักการะพระภูมิประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

วันนี้ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ ให้การต้อนรับ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษาคนใหม่ โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการ ศธ. ให้เกียรติมาส่ง ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. สรรหาและเลือกผู้แทนองค์กรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาการศึกษา
สกศ. สรรหาและเลือกผู้แทนองค์กรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาการศึกษา

วันนี้ (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐) นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการสรรหาและเลือกผู้แทนองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรวิชาชีพ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภาการศึกษา โดยมี นางศิริพร ศริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กล่าวรายงาน ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ และดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหาร และข้าราชการ สกศ. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ...

สกศ. ขับเคลื่อนค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร OEC –EDNA
สกศ. ขับเคลื่อนค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร OEC –EDNA

วันนี้ (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดโครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสู่องค์กรที่เป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Training) ครั้งที่ ๑ เรื่อง การขับเคลื่อนค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร OEC –EDNA เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๙ “ช่วยกระตุ้นการรับรู้ (Build Awareness Process)” ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ ๑
สกศ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ ๑

วันนี้ (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐) รองศาสตราจารย์นิตยา คชภักดี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของการเลี้ยงดู การพัฒนา และ  การให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย สำหรับโรงเรียนอนุบาล ครั้งที่ ๓
สกศ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของการเลี้ยงดู การพัฒนา และ การให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย สำหรับโรงเรียนอนุบาล ครั้งที่ ๓

วันนี้ (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐) รองศาสตราจารย์นิตยา คชภักดี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของการเลี้ยงดู การพัฒนา และการให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย สำหรับโรงเรียนอนุบาล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น บทบาทการศึกษาเอกชนนอกระบบกับการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น บทบาทการศึกษาเอกชนนอกระบบกับการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง บทบาทการศึกษาเอกชนนอกระบบกับการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. ประชุมเสริมสร้างธรรมาภิบาลมุ่งสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
สกศ. ประชุมเสริมสร้างธรรมาภิบาลมุ่งสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สกศ. ประชุมเสริมสร้างธรรมาภิบาลมุ่งสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสู่องค์กรที่เป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล จัดกิจกรรมและการขับเคลื่อนค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร OEC – EDNA เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๙ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๕ เรื่องการเสริมสร้างธรรมาภิบาลมุ่งสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขององค์กร ...