รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมสนทนารายการบ่ายนี้มีคำตอบ
รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมสนทนารายการบ่ายนี้มีคำตอบ

วันนี้ (๒๔ เมษายน ๒๕๖๐) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) ร่วมสนทนารายการบ่ายนี้มีคำตอบ ประเด็น "สภาการศึกษา....เคลื่อนแล้วเดินแผนการศึกษาแห่งชาติ ความหวังเด็กไทย" ออกกาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๕ น. ณ อาคารออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี ...

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น สภาการศึกษาสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษา
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น สภาการศึกษาสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษา

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง สภาการศึกษาสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. ประชุมพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘
สกศ. ประชุมพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโคซี่ ชั้น ๙ โรงแรมเดอะแกรนด์สาทร กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวสุทธาสินี วัชรบูล เป็นประธาน ...

สกศ. เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพล พระสงฆ์ และสามเณร ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม
สกศ. เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพล พระสงฆ์ และสามเณร ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม

วันนี้ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ สกศ. ร่วมถวายภัตตาหารเช้าและเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ...

สกศ. ร่วมรดน้ำขอพรองคมนตรี เนื่องในวันปีใหม่ไทย
สกศ. ร่วมรดน้ำขอพรองคมนตรี เนื่องในวันปีใหม่ไทย

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๙๐ ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร สกศ. ร่วมรดน้ำขอพรท่านองคมนตรี (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) เนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ...

สกศ. ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมคุรุสภา
สกศ. ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมคุรุสภา

วันนี้ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๐) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นประธานในงาน "ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๐" โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ๔ องค์กรหลัก ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อาวุโส ณ หอประชุมคุรุสภา ...

สกศ. ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ
สกศ. ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ

วันนี้ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๐) นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ และดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน ๙,๙๘๙ รูป เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กระทรวงศึกษาธิการ ...

สกศ. จัดประชุมคณะทำงานสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๐
สกศ. จัดประชุมคณะทำงานสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๐

วันนี้ (๕ เมษายน ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะทำงานสรรหา และคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ ๘ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐ โดยมีนางสาวสุทธาสินี วัชรบูล เป็นประธานการประชุม ณ สิปปนนท์ เกตุทัต ...

สกศ.ร่วมประชุมวิสามัญมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
สกศ.ร่วมประชุมวิสามัญมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันนี้ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) ร่วมประชุมวิสามัญมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมีประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร) เป็นธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมเพื่อพิจารณาคันเลือกคุณครูที่สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ความก้าวหน้าการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ความก้าวหน้าการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง ความก้าวหน้าการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ...