สกศ. ถกเครือข่าย APEC เผชิญ VUCA World ชี้ทิศร่วมคิดปฏิรูปการศึกษาอัปสกิลแรงงานรับอนาคต

สกศ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๒๕๖๕

ครูกัลยานั่งหัวโต๊ะถกสภาการศึกษานัดแรกปี ๖๕ สานต่อแนวทาง Support การเรียนรู้ให้เข้าถึงเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม

ครูเหน่ง ลุยแถลงผลงานรอบ ๑ ปี ตอบโจทย์การศึกษา ๕ มิติ สกศ. ต่อยอดชี้ทิศอัปสกิลเด็กไทย ๒๐๒๕ เพื่อเศรษฐกิจไทย

สกศ. สังเคราะห์ผลวิจัยผลักดันผลิตครูะบบปิด แนะเปิดอคาเดมีครู หลอมจิตวิญญาณวิชาชีพเติมทักษะ Educator

สกศ. เวิร์กชอปปรับกลยุทธ์ชี้ทิศการศึกษา Next Normal ยกร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

สกศ. ร่วมขับเคลื่อนกลไกจังหวัดจัดการศึกษาด้วยตนเองในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

เลขาธิการสภาการศึกษา นำทีมครอบครัว สกศ. ร่วมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ๒๕๖๕

สภาการศึกษาฟอร์มทีมยกร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สกศ. ติวเข้มบุคลากรพร้อมลุยงาน พิชิตเป้าหมายตามแผนภายใน ๕ ปี

image
image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด