เลขาธิการสภาการศึกษา บรรยายพิเศษในงานประชุมสัมมนา “การส่งเสริมและประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและจัดทำกฎหมายหมายการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ” นัด ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เลขาธิการสภาการศึกษา บรรยายพิเศษในงานประชุมสัมมนา “การส่งเสริมและประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและจัดทำกฎหมายหมายการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ” นัด ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดยสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การส่งเสริมและประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและจัดทำกฎหมายหมายการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ” ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) ประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ ...

ขอเชิญชมรายการ “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ประเด็นสภาการศึกษาจัดทำหนังสือเด่นแห่งปี ๗ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา
ขอเชิญชมรายการ “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ประเด็นสภาการศึกษาจัดทำหนังสือเด่นแห่งปี ๗ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา

ขอเชิญชมรายการ “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ประเด็นสภาการศึกษาจัดทำหนังสือเด่นแห่งปี ๗ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา โดยมี ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา และ ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นวิทยากรรับเชิญ ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) ...

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเลขาธิการสภาการศึกษาเปิดตัวหนังสือ ‘๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี’ น้อมสำนึก ๗๐ปี พระอัจฉริยภาพในหลวง ร.๙
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเลขาธิการสภาการศึกษาเปิดตัวหนังสือ ‘๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี’ น้อมสำนึก ๗๐ปี พระอัจฉริยภาพในหลวง ร.๙

วันนี้ (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล) พร้อมด้วยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) แถลงข่าวการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ “๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงาน ๕ องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหาร และข้าราชการ สกศ. ตลอดจนผู้แทนเครือข่ายการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ อาทิ ศาตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตเลขาธิการสภาการศึกษา และสื่อมวลชน ร่วมงาน ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมคณะข้าราชการร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครบรอบ ๕๘ ปี
เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมคณะข้าราชการร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครบรอบ ๕๘ ปี

วันนี้ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) ประธานพิธีถวายเครื่องสังเวยพระภูมิชัยมงคลและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครบรอบ ๕๘ ปี โดยรองเลขาธิการ (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) รวมทั้งอดีตเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์) (ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงาน ร่วมพิธีบริเวณด้านหน้าศาลพระภูมิชัยมงคล อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมสนทนาประเด็น
เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมสนทนาประเด็น

วันนี้ (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ (ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ) ร่วมสนทนาสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๕ น. ในประเด็น "เดินหน้ายุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่" ณ อาคารออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี ...

สกศ. ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
สกศ. ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันนี้ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ดร. กมล รอดคล้าย) เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

เลขาธิการสภาการศึกษา รับมอบนโยบาย รมว.ศธ. เร่งขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่ผ่านกลไก กศจ.
เลขาธิการสภาการศึกษา รับมอบนโยบาย รมว.ศธ. เร่งขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่ผ่านกลไก กศจ.

วันนี้ (๖ กุมภาพันธ์ ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล) พร้อมด้วยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) ผู้แทนหน่วยงาน ๕ องค์กรหลัก ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมสัมมนานโยบายทิศทางการปฏิรูปการศึกษา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ...

สกศ. ร่วมกับ จุฬาฯ และ มธบ. เสวนา “การศึกษา ๔.๐ เป็นยิ่งกว่าการศึกษา”
สกศ. ร่วมกับ จุฬาฯ และ มธบ. เสวนา “การศึกษา ๔.๐ เป็นยิ่งกว่าการศึกษา”

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการจัดเสวนา “การศึกษา ๔.๐ เป็นยิ่งกว่าการศึกษา” โดยมี ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมเสวนาในประเด็น “ไทยแลนด์ ๔.๐ กับนโยบายการศึกษา” ณ ห้องประชุมอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ปาฐกถาพิเศษ
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ปาฐกถาพิเศษ

วันนี้ (๓๐ มกราคม ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุม “สภาการศึกษาเสวนา OEC Forum ครั้งที่ ๑๕ ได้รับเกียรติจาก นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “รัฐธรรมนูญกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา” โดยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สกศ. ผู้แทน ๕ องค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. ประชุม คกก. จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาลเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
สกศ. ประชุม คกก. จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาลเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ดร. กมล รอดคล้าย (เลขาธิการสภาการศึกษา) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาลเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ฝ่ายพิธีการ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น ๒ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...