สกศ. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ห่างไกล และร่วมการประชุมข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ณ เชียงใหม่
สกศ. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ห่างไกล และร่วมการประชุมข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ณ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (นางเกื้อกูล ชั่งใจ) พร้อมด้วยข้าราชการ สกศ. และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ห่างไกลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา และร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่ ...

สกศ. ร่วมกับ กอปศ. จัดประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๓๑
สกศ. ร่วมกับ กอปศ. จัดประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๓๑

วันนี้ ( ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) จัดประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ และ ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประชุมบอร์ดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ นัด ๕ ณ ทำเนียบรัฐบาล
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประชุมบอร์ดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ นัด ๕ ณ ทำเนียบรัฐบาล

วันนี้ (๘ ธันวาคม ๒๕๖๐) รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยมี เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา (นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ) คณะกรรมการ และข้าราชการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ...

กอปศ. ระดมความเห็นทุกภาคส่วน ตั้งเป้า พค. ๖๑ พรบ.ปฐมวัยฯ ต้องแล้วเสร็จ
กอปศ. ระดมความเห็นทุกภาคส่วน ตั้งเป้า พค. ๖๑ พรบ.ปฐมวัยฯ ต้องแล้วเสร็จ

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา และดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อรองรับการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ...

ประชุม กอปศ. ครั้งที่ ๓๐
ประชุม กอปศ. ครั้งที่ ๓๐

วันนี้ (๖ ธันวาคม ๒๕๖๐) ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ครั้งที่ ๓๐ โดยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) และที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
สกศ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันนี้ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ )เลขาธิการสภาการศึกษา และ (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมคุรุสภา ...

กอปศ. นัด ๒๙ ผนึกกำลังชี้เป้าหมายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปต้องชัดเจน
กอปศ. นัด ๒๙ ผนึกกำลังชี้เป้าหมายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปต้องชัดเจน

วันที่ ๒ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา และนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา และประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษาสัญจร ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน จังหวัดอยุธยา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธาน ...

สกศ. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ครั้งที่ ๓
สกศ. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ครั้งที่ ๓

วันนี้ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมี เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ...

สกศ. และ กอปศ. ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “Building 21st Century Life Skills for Schools”
สกศ. และ กอปศ. ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “Building 21st Century Life Skills for Schools”

วันนี้ (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) และคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ณ ห้องราชวัลลภ อาคารกระทรวงศึกษาธิการ ...

สกศ. และ สำนักงบฯ หารือจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๒
สกศ. และ สำนักงบฯ หารือจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๒

วันนี้ (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) และผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา (นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ) ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสำนักงบประมาณ เกี่ยวกับนโยบายการจัดทำงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ และกรอบการจัดงบประมาณปี ๒๕๖๒ เบื้องต้น (Pre Ceiling) ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ...