ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เป็นประธานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง จ.สุราษฎร์ธานี
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เป็นประธานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง จ.สุราษฎร์ธานี

วันนี้ (๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา น้อมนำมาทอดถวายพระภิกษุผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ ที่ชุมนุมสงฆ์วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ และ ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ) ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) และผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายธีระ อนันตเสรีวิทยา) ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายชุมพล ศรีสังข์) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค ผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมพิธี รวมยอดเงินถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นจำนวน ๑,๔๔๗,๔๑๗ บาท ...

สกศ. สมโภชพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐
สกศ. สมโภชพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

วันนี้ (๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในพิธีสมโภชพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดธรรมบูชา วัดพระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชุมพล ศรีสังข์ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค ข้าราชการ สกศ. พ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมพิธี ...

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการบรรยายพิเศษ  เรื่อง จรรยาข้าราชการและการสืบสานพระราชปณิธาน ร.๙
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง จรรยาข้าราชการและการสืบสานพระราชปณิธาน ร.๙

วันนี้ (๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง จรรยาข้าราชการและการสืบสานพระราชปณิธาน ร.๙ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เป็นวิทยากร และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ (OEC Knowledge and Data Center) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

กอปศ. นัด ๒๒ พิจารณาพรบ.การอุดมศึกษา และโรงเรียนนิติบุคคล
กอปศ. นัด ๒๒ พิจารณาพรบ.การอุดมศึกษา และโรงเรียนนิติบุคคล

วันนี้ (วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐) คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) จัดประชุมครั้งที่ ๒๒ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม มี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. ประชุมปรึกษาหารือ “การบูรณาการข้อมูลเด็กปฐมวัย” เชื่อมโยงข้อมูลอย่างเข้มแข็ง
สกศ. ประชุมปรึกษาหารือ “การบูรณาการข้อมูลเด็กปฐมวัย” เชื่อมโยงข้อมูลอย่างเข้มแข็ง

วันนี้ (๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การบูรณาการข้อมูลเด็กปฐมวัย โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ประธานคณะอนุกรรมการด้านระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

เลขาธิการสภาการศึกษา และคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมพิธีทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในต่างแดน
เลขาธิการสภาการศึกษา และคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมพิธีทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในต่างแดน

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาาคม เวลา ๑๐.๕๒ น. หรือเวลา ๑๕.๕๒ น. ตามเวลาในประเทศไทย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา และคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมพิธีทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปีวันสวรรคต ณ วัดไทยรัตนประทีป กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เป็นประธาน ...

 สกศ.เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๘ ของสมาคมประเมินสัมฤทธิผลการศึกษานานาชาติ (The International Association for the Evaluation of Educational Achieveement: IEA)
สกศ.เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๘ ของสมาคมประเมินสัมฤทธิผลการศึกษานานาชาติ (The International Association for the Evaluation of Educational Achieveement: IEA)

เมื่อระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) เลขาธิการสภาการศึกษา ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๘ ของสมาคมประเมินสัมฤทธิผลการศึกษานานาชาติ (The International Association for the Evaluation of Educational Achieveement: IEA) ในการประชุมดังกล่าว คณะผู้แทนไทยได้รับหะงรายงานปบการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ การประกาศผล TIMSS 2015 และให้ข้อเสนอแนะแก่สมาคมฯ ในโครงการประเมินสัมฤทธิผลผู้เรียนที่ประเทศไทย มีแนวโน้มจะเข้าร่วมโครงการ อาทิ ICCS (การประเมินความเป็นพลเมือง) และ ICILS (การประเมินความสามารถควาทสามารด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) ณ กรุงบูดาเปสต์ ...

กอปศ. เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กอปศ. เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

วันนี้ (วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา และผู้บริหาร สกศ. เข้าร่วมงานพิธีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน และดร.ภัทรียา สุมะโน โฆษก กอปศ. กล่าวรายงาน ...

กอปศ. นัด ๒๑ คลอดพรบ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
กอปศ. นัด ๒๑ คลอดพรบ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

วันนี้ (วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) จัดประชุมครั้งที่ ๒๑ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม มี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

กอปศ. ระดมความเห็นสื่อเพื่อร่วมปฏิรูปการศึกษา
กอปศ. ระดมความเห็นสื่อเพื่อร่วมปฏิรูปการศึกษา

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) จัดประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) พบผู้บริหารสื่อ ครั้งที่ 1/2560 ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...