สกศ.จับมือแพทย์ศิริราช จัดงาน ๑๕๐ ปีชาตกาลเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล)
สกศ.จับมือแพทย์ศิริราช จัดงาน ๑๕๐ ปีชาตกาลเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล)

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา และนายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมงานปาฐกถา ๑๕๐ ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ตอน จรรยาแพทย์ ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวสดุดีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ...

สกศ. เดินหน้าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมพร้อมสู่ศตวรรษที่ ๒๑
สกศ. เดินหน้าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมพร้อมสู่ศตวรรษที่ ๒๑

วันนี้ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ๒ หลักสูตรคือ ๑) หลักสูตรการพัฒนาระบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖o ณ จังหวัดระยอง และ ๒) หลักสูตรการศึกษากับการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ที่จัดระหว่างวันที่ ๒๗ -๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางศิริพร ศริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กล่าวรายงาน ...

สกศ. จัดประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
สกศ. จัดประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันนี้ (๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ และ ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าประชุมอย่าง พร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. ผนึกกำลังบริติช เคานซิลเดินหน้าลดเหลื่อมล้ำศึกษาไทย
สกศ. ผนึกกำลังบริติช เคานซิลเดินหน้าลดเหลื่อมล้ำศึกษาไทย

วันนี้ (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม“สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum)” ครั้งที่ ๑๖ เรื่อง “การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทย : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” (Inclusive Education in Thailand : Policy to Practice) โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Brian Davidson เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา Mr. Summer Xia รองผู้อำนวยการบริติช เคานซิล ประเทศไทย Mr.Malcolm Reeve ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการศึกษาพิเศษและการเรียนรวมสถาบัน Academies Enterprise Trust สหราชอาณาจักร และ Mr. Ady Barrow นักกีฬารักบี้พาราลิมปิก เข้าร่วมแถลงข่าว ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ...

รมว.ศธ. มอบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย
รมว.ศธ. มอบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเรื่อง “บทบาทและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวง เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยของชาติ” พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ และ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วย นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุมกว่า ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดการประชุมสัมมนาการส่งเสริม   และประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและจัดทำกฎหมายการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๕ ภาคกลาง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดการประชุมสัมมนาการส่งเสริม และประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและจัดทำกฎหมายการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๕ ภาคกลาง

วันที่ ๑๕ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดยสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมและประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและจัดทำกฎหมายการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๕ ภาคกลาง ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ประธานเปิดการประชุม รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้บริหารสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย จำนวน ๒๕๐ คน ร่วมสัมมนา ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...

รมช. ศธ. เดินหน้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด
รมช. ศธ. เดินหน้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพีธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ “จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด” เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจต่อ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดและภาคตามศักยภาพและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ โดยมี ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากองค์กรหลัก ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารและข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร ...

เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมหารือส่งเสริมการท่องเที่ยว และ MICE
เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมหารือส่งเสริมการท่องเที่ยว และ MICE

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมร่วมหารือกับคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ MICE โดยมี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ...

เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุมองค์กรหลัก ศธ.
เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุมองค์กรหลัก ศธ.

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก โดยมี ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารจาก ๕ องค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ...

สกศ. ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
สกศ. ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...