ชี้เป้าหนังสือสุดปังต้อนรับปี 2021 กับ เครดิตแบงก์

image

 

น้องพาเพลินชี้เป้าหนังสือสุดปังต้อนรับปี 2021 กับ “เครดิตแบงก์” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

 

“เครดิตแบงก์” หรือธนาคารหน่วยกิต เป็นที่แห่งการเชื่อมโลกการเรียนรู้ ด้วยการนำความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ในด้านการศึกษา และการทำงาน มาเทียบคุณวุฒิเพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของคนไทย ให้พร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ควรพลาดกับรีวิว “เครดิตแบงก์” หนังสือสุดปัง 2021

 
 

การศึกษาระบบการเทียบโอนและระบบธนาคารหน่วยกิต: ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

สำหรับน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาคนไหนที่อยากสะสมผลการเรียนในระบบธนาคารหน่วยกิต แล้วไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นที่ตรงไหน หรือทำอย่างไรก่อน เล่มชมพูจะช่วยตอบทุกข้อสงสัยในทุกกระบวนการที่ต้องรู้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ทางด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อ่านเพิ่มได้ที่: http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/181

 

 

การศึกษาและพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิต: ข้อเสนอสำหรับประเทศไทย 

เลือกเล่มน้ำเงินแล้วมาร่วมหาคำตอบ แนวทางเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางประกอบอาชีพ รวมถึงพัฒนาศักยภาพแรงงานของไทยสู่มาตรฐานสากล  ด้วยระบบธนาคารหน่วยกิตนี้จะช่วยขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้เติบโตอย่างไร้ขีดจำกัดได้อย่างไรบ้าง

 

อ่านเพิ่มได้ที่: http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1811

 

 

ระบบธนาคารหน่วยกิตและกลไกขับเคลื่อน : ความเชื่อมโยงระหว่างภาคอุดมศึกษากับภาคแรงงาน/ภาคประกอบการ

เล่มส้มพร้อมบอก How to เข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต และแนวทางการเชื่อมโยงผลการเรียนและภาคประกอบการ สำหรับนิสิตนักศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ

 

อ่านเพิ่มได้ที่: http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1810

 

 

***********************************
ติดตามข่าวสารได้ที่

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด