วันนี้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) นางสาวประภา ทันตศุการักษ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเผยแพร่โครงการพระราชดำริฝนหลวง ครบปีที่ ๖๒ แห่งการริเริ่มความก้าวหน้าการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


 

 Back Page