สกศ. รวมพลังจิตอาสาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการบริจาคเงินให้มูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

image

วันที่ 29 เมษายน 2567 สำนักนโยบายและแผนการศึกษา นำทีมโดยนางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักฯ นำเงินรายได้จากโครงการ "ตลาดนัด สนผ." ไปบริจาคให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด