อาชีพที่โดดเด่นประจำภาคคุณ..

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปี 2564

ปีการศึกษาเฉลี่ย ของประชากรไทย พ.ศ. 2563

ความเป็นอิสระของสถานศึกษา จุดเปลี่ยนการจัดการศึกษา

เลขา สกศ. ชวนส่งวีดิทัศน์ประกวด สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตไทย 4.0

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย พ.ศ. 2563

Infographic สารสำคัญ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์การศึกษาจีน สู่ความทันสมัย ปี 2035

Big Data ทำให้การศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด