“อรรถพล” เผย OECD ยินดีให้ความร่วมมือยกระดับการศึกษาไทยให้สูงขึ้น

image

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า วันนี้ในระหว่างการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษาของโออีซีดี ครั้งที่ 35 (35 th Education Policy Committee Meeting) ณ สำนักงาน Organization for Economic Cooperation and Development ; OECD ตนพร้อมด้วย ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีโอกาสหารือนอกรอบเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยและการยกระดับผลการสอบ PISAของประเทศไทยกับ Mme.Lynn Abi Raad นักวิเคราะห์แนะแนวนโยบายและการดำเนินการด้านการศึกษาและทักษะ (Analyst Policy Advice and Implementatiom Directorste for Education and Skills) ของ OECD โดยตนได้หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือกับ OECD ในเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยในภาพรวม รวมถึงการพัฒนาผลประเมิน PISA ของไทยซึ่งยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานของประเทศ OECD และมีประเด็นท้าทายหลายประเด็นที่จำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น

ดร.อรรถพล กล่าวต่อไปว่า จากการหารือ OECD พร้อมให้ความร่วมมือกับไทยอย่างเต็มที่ โดยอาจเริ่มจากการพิจารณาข้อมูลผลการศึกษาของไทย ในระยะย้อนหลัง 5 ปี ซึ่งไทยมีฐานข้อมูลและความจำเป็นต้องการพัฒนาในด้านใดบ้าง อาทิ คุณภาพครู การให้ความสำคัญกับอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น โดยอาจระดมความร่วมมือจากหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ ยูเนสโก ซีมีโอ เป็นต้น ทั้งนี้ OECD ขอให้ไทยเร่งการตอบรับการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบายการศึกษาของโออีซีดี (Education Policy Committee) เนื่องจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประเทศOECD ควบคู่กันไปด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้พัฒนาสิ่งท้าทายที่ไทยยังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เพื่อจะพัฒนาในการยกระดับการศึกษาของไทยให้สูงขึ้นต่อไป

ข้อมูลข่าวจาก http://www.focusnews.in.th/28841

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด