กจธ. สกศ. ยกย่อง รศ. นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นบุคลากรและหน่วยงานที่กระทำความดี และเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมคุณธรรม

image

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กลุ่มงานจริยธรรม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นำโดย นางรุจิรา สุนทรีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เดินทางมอบเกียรติบัตรแด่รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อประกาศเกียรติคุณบุคลากรและหน่วยงานที่กระทำความดี  มุ่งมั่น และเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมคุณธรรม 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินองค์กรคุณธรรม เพื่อสร้างเสริมสังคมที่ดีด้วยพลังบวก

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด