ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นทั่วไป

ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์


          ส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นทั่วไป


          ผู้ที่มีข้อร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนถึง เลขาธิการสภาการศึกษา ได้ที่ [email protected]
          ผู้ที่มีข้อร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนมาได้ที่ [email protected]

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด