รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ สกศ.

 

 

 

วันนี้ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)  เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)  รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์)  รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) และคณะ ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม MOC อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และรับมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงาน ฯ