สกศ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

           
วันนี้ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

 
 
 
 
          การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
        โดยมี (นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นธานในพิธี ทั้งนี้ ผู้ร่วมพิธีมี คณะองคมนตรี นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สวนราชการในพระองค์ คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ประธานองค์กรอิสระ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงต่างๆ ผู้บัญชาการทารและตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการอิสระ หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสากิจ และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่าง ๆในเขตกรุงเทพมหานครฯ