สกศ. ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พศ. ๒๕๖๕

image

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อรรถพล สังขวาสี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พศ. ๒๕๖๕ ณ พระบรมมหาราชวัง

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด