เลขาธิการสภาการศึกษา เข้ารับโล่รางวัล เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ ๗๒ ปี

image

 

 

วันนี้ (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อรรถพล สังขวาสี) รับโล่รางวัล “เชิดชูเกียรติศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ ๗๒ ปี และรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในงานดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

 

 

          ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงในหน้าที่การงาน และเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โดย ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด