“สุโขทัย หัวใจเดียวกัน” จิตอาสา สมร. ส่งต่อธารน้ำใจชาวสภาการศึกษา อิ่มใจผู้ให้ - สุขใจผู้รับ ณ โรงเรียนวัดเชตุพน

image

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (สมร.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดกิจกรรมภายใต้โครงการจิตอาสา สมร. ร่วมด้วยช่วยเหลือสังคม “สุโขทัย หัวใจเดียวกัน” โดยมี ดร.ประวีณา อัสโย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ นางสาวกรกมล จึงสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานโยบายด้านการมีส่วนร่วมและการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สมร. ผศ.ดร.กอบสุข คงมนัส อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และข้าราชการ สมร. เป็นผู้แทนมอบสิ่งของซึ่งชาวสภาการศึกษาได้ร่วมบริจาคให้แก่  โรงเรียนวัดเชตุพน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมี นางอาริษา กรรขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชตุพน คณะครูอาจารย์ และน้อง ๆ นักเรียน ร่วมรับมอบพัดลม หนังสือ และสื่อการเรียนการสอน

สำหรับโรงเรียนวัดเชตุพนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนในระดับอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีครูผู้สอน 11 คน และ นักเรียน 100 คน เป็นโรงเรียนของชุมชนตำบลเมืองเก่า มีการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อนนักเรียนอ่านออกเขียนได้ และมีทักษะสมวัย ปัจจุบันได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามนโยบาย Happy Toilet โดยมีศิลปินจิตอาสาในชุมชนมาร่วมสร้างสรรค์ภาพวาดการ์ตูนเป็นที่ชื่นชอบของเด็ก ๆ อย่างมาก

ทางโรงเรียนฯ และทีม สมร. ขอขอบคุณน้ำใจจากชาวสภาการศึกษาทุกท่านที่มีหัวใจเดียวกัน  ในการปันน้ำใจบริจาคสิ่งของ เพื่อรอยยิ้มของเด็ก ๆ โรงเรียนวัดเชตุพนและโรงเรียนอื่น ๆ ในโครงการจิตอาสา สมร. มา ณ โอกาสนี้ 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด