สกศ.วางพานพุ่มราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดามาตรฐานการช่างไทย

 
   

 

         วันนี้ (๒ มีนาคม ๒๕๖๐) นางเกื้อกูล ชั่งใจ ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมข้าราชการ สกศ. วางพานพุ่มราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดามาตรฐานการช่างไทย เนื่องในโอกาสวันมาตรฐานการช่างไทย ๒๕๖๐  ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, ดินแดง, กรุงเทพมหานคร