ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 978-616-564-153-1

การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้จริง

คำนำ
สารบัญ
การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้จริง

    - โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ
    - โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
    - โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ
คณะผู้จัดทำ

Download

image
image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด