ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย พ.ศ.2565

ปีที่พิมพ์ 2566

การจัดทำตัวชี้วัดทางการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565

ปีที่พิมพ์ 2565

สถิติการศึกษาของประเทศไทยปี 2564

ปีที่พิมพ์ 2565

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยปี 2564

ปีที่พิมพ์ 2565

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2563

ปีที่พิมพ์ 2564

สถิติการศึกษาของประเทศไทยปี 2561-2562

ปีที่พิมพ์ 2563

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยปี 2562

ปีที่พิมพ์ 2563

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559-2560

ปีที่พิมพ์ 2561

สภาพการจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย

ปีที่พิมพ์ 2560

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด