Slide background

๖ เมษายน วันจักรี

น้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย์ไทย

Slide background

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

ถวายพระพร
ผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์
หน่วยราชการในพระองค์
www.royaloffice.th

Slide background

ขยายเวลารับสมัคร

สอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

Slide background

ขอเชิญร่วมงาน

insKru Festival 2024
ตอน “กล้าที่จะ Learn”
ในรูปแบบออนไลน์ 7 วันเต็ม
อ่านเพิ่มเติม

Slide background

สกศ. ขอความร่วมมือ

งดแชร์สื่อความรุนแรง
ต่อเด็กในทุกกรณี
เพื่อป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาพจิตของเด็ก

Slide background

ขอเชิญร่วมทำแบบประเมิน

สำหรับ ผู้รับบริการ ผู้ติดต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ทำแบบประเมิน

Slide background

OEC ZERO

สกศ. ร่วมใจต้านคอร์รัปชัน

Slide background

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

สําหรับติดต่อ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม

Slide background

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์

คำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๘/๒๕๕๙
อ่านเพิ่มเติม

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด

แนะนำลิงก์