การจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

ปีที่พิมพ์ 2566

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2562

รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2562

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2564

สรุปการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยทั้งประเทศให้ก้าวกระโดดภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด

ปีที่พิมพ์ 2564

รายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศ

ปีที่พิมพ์ 2559

รายงานบทวิเคราะห์ผลการกู้ยืมเงิน กยศ. ที่มีต่อโอกาสการเข้าถึงและคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ปีที่พิมพ์ 2558

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องการจัดเก็บภาษีเงินได้จากโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา

ปีที่พิมพ์ 2555

งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2549-2553

ปีที่พิมพ์ 2553

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด