สกศ. จับมือ ศธจ.ปทุมฯ Workshop เทียบรายวิชามุ่งพัฒนาเครดิตแบงก์

สกศ. ติดตามแผนการศึกษา 9 จังหวัดนำร่อง “เน้นอัตลักษณ์” ตอบโจทย์บริบทพื้นที่

สกศ. ตะลุยถิ่นพระยาพิชัยดาบหัก สร้างกลไก แนวทางการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์

นิตินั่งหัวโต๊ะติดตามความก้าวหน้าธนาคารหน่วยกิต 5 จังหวัดนำร่อง หวังขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

สกศ. ระดมทีม! เตรียมเปิดเวทีใหญ่พัฒนาปฐมวัยไทย หนุน “3 ลด 3 เร่ง 3 เพิ่ม” สู่สายตาสาธารณชน

สกศ. ร่วมระดมความคิดเห็นจัดตั้งกรมการมัธยมศึกษา สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

สกศ. ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สกศ. เสริมพลังคุณธรรม-โปร่งใส จัดประชุมแนวทางกลไกการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นองค์กรจริยธรรม ฯ

สกศ.ทำแผนเพิ่มขีดสามารถศึกษาไทย สร้างความเข้าใจภาคเอกชน-พัฒนาระบบข้อมูล

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด