สกศ. ต่อยอด ถอดบทเรียน นวัตกรรมการจัดการศึกษา

สกศ. ลงพื้นที่ระยอง ชลบุรี มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนช่วงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีเส้นทางการเรียนเชื่อมโยงไปสู่การศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

สกศ. ร่วมจัดทำ Roadmap การพัฒนา Green Workforce และ Micro-Credential for Green Skills

ปัตตานีใจเกินร้อย รวมพลังจัดตั้งสมัชชา ~ สภาการศึกษาจังหวัด “ทลายกำแพงสังกัด” Smart Reading & Learning City เพื่อทุกคนอย่างเท่าเทียม

นับหนึ่งไปด้วยกัน สกศ. จับมือ "สมัชชาการศึกษาน่าน" สร้างกลไกจัดการเรียนรู้ ตรงใจ๋คนในพื้นที่

สภาการศึกษาลุยกันต่อ! ขับเคลื่อนเงินอุดหนุนรายหัว สนับสนุนการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนตาม ม.12

อนุฯ กกส. คณะ 9 • รุกหน้าพัฒนาดัชนีการศึกษาหนุนเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศ

สกศ. ระดมไอเดียวางแผนเสริมความเข้มแข็ง "วิจัยและนวัตกรรม"

นัดแรก สกศ. จัด Workshop หนุนเสริมจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ตอบโจทย์สถานศึกษา ณ เมืองสระแก้ว

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด