สกศ. ลงพื้นที่ศรีสะเกษ เก็บข้อมูลการดำเนินงานจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

สกศ.ลุยภาคตะวันออกขับเคลื่อนคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษา

สภาการศึกษาลงพื้นที่ระยอง ชลบุรี มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนช่วงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีเส้นทางการเรียนเชื่อมโยงไปสู่การศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

กจธ. สกศ. ยกย่อง รศ. นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นบุคลากรและหน่วยงานที่กระทำความดี และเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมคุณธรรม

สกศ. รวมพลังจิตอาสาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการบริจาคเงินให้มูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

สกศ. ลุยต่อ เวิร์กช็อปพัฒนาหลักสูตรสาขาอาชีพ NQF เมืองนครสวรรค์ ปั้นกำลังคนตอบโจทย์พื้นที่

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม

สกศ. ลุยติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน

สกศ. เดินหน้าติดตามผล Case Study พื้นที่นวัตกรรม เล็งต่อยอด Model ตอบโจทย์บริบทภูมิภาค

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด