นำร่อง Essential Skills Set สกศ.หารือแนวทางพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนไทย

สกศ. ร่วมวิพากษ์หลักสูตรต้นแบบโรงเรียนนอกระบบให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพตาม NQF

สกศ. ร่วมเสริมสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ (QA) ของ 3 ประเทศ (ญี่ปุ่น ไต้หวัน และไทย)

สกศ. เดินหน้าส่งเสริมนักวิจัยรุ่นเยาว์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ฐานวิจัย ครั้งที่ 2 จังหวัดนครพนม

สภาการศึกษาลงพื้นที่ มทร.ธัญบุรี มุ่งขยายผลเชื่อมโยงหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

สภาการศึกษาลงพื้นที่สองสมุทร มุ่งขยายผลการเชื่อมโยงหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF)

สกศ. ผลงานเข้าตากรรมการ รับรางวัล Open Data Award ในงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

สกศ. นำร่องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานการวิจัย พัฒนาทักษะนักวิจัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สกศ. รุกเชียงราย โฟกัสกรุ๊ป หาประเด็นใหม่-ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ ก่อนเสวนาสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด