คอร์สเรียนออนไลน์

https://alison.com/ เน้นเรียนด้านธุรกิจ
https://www.khanacademy.org/ เหมาะกับทุกวัย และมีคอร์สเรียนเฉพาะด้านของคนทำงาน
https://thaimooc.org/ มีคอร์สเรียนหลากหลายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
https://mooc.chula.ac.th/ เป็นเว็บไซต์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีรายวิชาที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก
https://www.coursesquare.co/ เรียนออนไลน์ขนาดใหญ่สำหรับบริษัท อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
www.edx.org
https://www.coursera.org/
https://www.thaicyberu.go.th/ TCU โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
https://www.skilllane.com ***มีค่าใช้จ่าย
https://www.edx.org การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพ
https://mux.mahidol.ac.th/courses มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดแหล่งเรียนรู้ MUx ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
https://academy.hubspot.com/courses?page=1 เรียนรู้แนวโน้มธุรกิจล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ
https://www.codecademy.com/catalog 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด