เสมา 1 มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบาย รวมพลัง ศธ. จับมือเดินหน้าผลักดัน “ธนาคารหน่วยกิต เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน”

ธฤติเสริมทัพลุยภาคตะวันออกขับเคลื่อนคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษา

สกศ. ฟอร์มทีม เตรียมพร้อมเทียบเคียง ทวิวุฒิไทย – จีน ระดับอาชีวศึกษา

สกศ. ลุยต่อเนื่อง (ร่าง) ประกาศ “Credit Bank” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน-อาชีวศึกษา

สกศ. เน้นอัตลักษณ์ วิเคราะห์ SWOT 9 จังหวัดนำร่อง สู่แผนการศึกษาจังหวัด

"ธฤติ" บินประชุมลาว โชว์แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย สู่สายตา ASIAN

สกศ. พร้อมนำร่องใช้ Essential Skills Set วางแผนจัดกิจกรรม Hackathon พัฒนาทักษะเยาวชนไทย

สภาการศึกษา เยือนวัดไตรมิตรฯ หารือเทียบเคียง AQRF กับระบบคุณวุฒิจีน

สกศ. หารือแนวทางการปรับค่าไฟฟ้า ลดภาระค่าใช้จ่ายสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด