แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดําเนินงานบริการถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนบริการ รักษาความสะอาด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด