สภาการศึกษาจัดงานสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2567

image

วันที่ 9 เมษายน 2567  ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่อ “เมษาสืบสานสงกรานต์เย็นฉ่ำ เลิศล้ำประเพณี เชิดชูวิถีวัฒนธรรมไทย” พร้อมด้วย ดร.นิติ นาชิต รองเลขาธิการสภาการศึกษา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมรับพรจากอดีตผู้บริหารในโอกาสเถลิงศกวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ ห้องศึกษิตสโมสร อาคาร 2 ชั้น 2 สกศ.

วันสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ อีกทั้งยังเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามและมีเอกลักษณ์ ในการนี้ สกศ. จัด “งานประเพณีสงกรานต์ สกศ. สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2567” นำโดย ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สกศ. ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรพร้อมมอบของที่ระลึกแด่อดีตผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์  และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยร่วมกัน

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด