ครบรอบ 132 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำร่วมพิธีชื่นมื่น

image

วันนี้ 1 เมษายน 2567 พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ พิธีทำบุญตักบาตร และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพิธีมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 135 ราย มอบเข็ม “กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2567” แก่ครูผู้เป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง จำนวน 5 ราย และมอบเข็ม “เชิดชูเกียรติ” และประกาศนียบัตรให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 จำนวน 12 ราย 

ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ปีนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสนอผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายพีระพล พูลทวี นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ นายสุรศักดิ์ มุกประดับ และนายอดุลย์ พิมพ์ทอง ซึ่งทั้ง 5 ท่านได้เสียสละอุทิศเวลาช่วยวิเคราะห์สภาวการณ์ ทิศทาง และแนวโน้มการจัดการศึกษาในอนาคต ระบบการศึกษาที่ยึดหยุ่นตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่ม อาทิ กลุ่มผู้เรียนต้องการระบบการศึกษาที่หลากหลาย เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงการปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ นอกจากนี้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามาร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาสครบรอบ 132 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วย

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด