ประกาศ การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

    ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2567 รายละเอียดตามสำเนาประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประกาศ  ณ  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
          - ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
          - แบบคำร้องโอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด