ระดับอุดมศึกษา : ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 3 ด้าน (DOE) ระดับอุดมศึกษา
คุณลักษณะที่ 2 ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม : ร่วมแก้ไขปัญหาสังคมการบูรณาการข้ามศาสตร์  สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสและมูลค่าแก่ตนเอง สังคมส่วนรวมและประเทศ

 

สระปอด SCI SPACE รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่ม อุดมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่ม อุดมศึกษา
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม ทีม สระปอด SCI SPACE
ชื่อผลงาน สระปอด SCI SPACE
   
ทวิ/พหุภาษา นวัตกรรมตามบริบทพื้นที่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่ม อุดมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่ม อุดมศึกษา
ประเภท: หน่วยงาน/องค์กร ชมรมทวิ/พหุภาษา จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผลงาน ทวิ/พหุภาษา นวัตกรรมตามบริบทพื้นที่
   
IoT The Internet of Things รางวัลชมเชย กลุ่ม อุดมศึกษา
รางวัลชมเชย กลุ่ม อุดมศึกษา
ประเภท: หน่วยงาน/องค์กร คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผลงาน ประโยคสรรค์นวัตกรรม IoT The Internet of Things เพื่อสังคมการศึกษาที่มั่นคง
   
เด็กสนุกยังไง? รางวัลชมเชย กลุ่ม อุดมศึกษา
รางวัลชมเชย กลุ่ม อุดมศึกษา
ประเภท: หน่วยงาน/องค์กร ชมรมทวิ/พหุภาษา จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผลงาน เด็กสนุกยังไง?
   
ชื่อเรื่อง: พื้นฐานการออกแบบ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ความยาว: 11.3 นาที
วันเผยแพร่: 8 พ.ค. 63
เนื้อหา: พื้นฐานการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนหรือการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการหรือการสร้างงานศิลปะของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องพิจารณาก่อนการขึ้นรูปจริง
หน่วยงาน: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
   
ชื่อเรื่อง: AI รู้ด้วยสมองกล I What is AI?
ความยาว: 4.39 นาที
วันเผยแพร่: 6 ก.ย. 61
เนื้อหา: นำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) คืออะไร วีธีการได้มาซึ่งผลลัพธ์ ระบบปฏิบัติการภายใน แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ EP.1 What is (เครื่องมือนี้คืออะไร)… EP.2 History of (ต้นกำเนิดของแต่ละนวัตกรรม)… EP.3 Now in Thailand…
หน่วยงาน: สำนักงานบริหารและพัฒนา องค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
   
ชื่อเรื่อง: ช่างภาพ Drone : ใช้โดรนสร้างเงิน
ความยาว: 5 นาที
วันเผยแพร่: 17 ก.ย. 61
เนื้อหา: แนะนำให้รู้จักว่า โดรนมีกี่ประเภท การเลือกซื้อโดรน เพื่อเตรียมตัวก่อนการเข้าเป็นช่างภาพโดรนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และพัฒนาทักษะการถ่ายภาพ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่อาจต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการอิสระต่อไป มี 4 ตอน
หน่วยงาน: สำนักงานบริหารและพัฒนา องค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
   
ชื่อเรื่อง: Stockphoto : ขายภาพออนไลน์ รายได้ไม่รู้จบ
ความยาว: 5 นาที
วันเผยแพร่: 18 ก.ย. 61
เนื้อหา: วีดิทัศน์แสดงเส้นทางการสร้างเงินจากภาพถ่าย เป็นอีกหนึ่งอาชีพสำหรับนักศึกษา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนเต็มเวลา หากนักเรียนคนใดมีความสนใจและความสามารถในการถ่ายภาพ จะสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุลิขสิทธิ์ภาพที่มี
หน่วยงาน: สำนักงานบริหารและพัฒนา องค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
   
ชื่อเรื่อง: อาหารปลาจากวัตถุดิบใกล้ตัว
ความยาว: 3.26 นาที
วันเผยแพร่: 9 มิ.ย. 63
เนื้อหา: การที่เรานำเอา Makerspace มาใช้กับเกษตรทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหมือนกับได้เป็นนักทดลองนักวิจัยทำให้ตื่นเต้นและได้ลุ้นกับผลลัพธ์ที่ออกมา และทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ
หน่วยงาน: มูลนิธิสตาร์ฟิซเอ็ดดูเคชั่น
   
ชื่อเรื่อง: วิธีทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
ความยาว: 7.35 นาที
วันเผยแพร่: 4 พ.ค. 62
เนื้อหา: การเผยแพร่ความรู้ด้านการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ซึ่งถือว่าเป็นการประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับความนิยมและมีรายได้ที่ดีอีกหนึ่งอาชีพ
หน่วยงาน: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
   
ชื่อเรื่อง: หนุ่มนาข้าว สาวสวนปาล์ม
ความยาว: 9.4 นาที
วันเผยแพร่: 28 ก.ย. 62
เนื้อหา: เป็นหนังสั้นเพื่อถ่ายทอดแนวทางการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อการเกษตร เช่น การนำแอปพลิเคชัน บันทึกการเจริญเติบโต การเชื่อมต่อกับโรงงานแปรรูปปาล์มเพื่อการประมาณและจัดการผลผลิต และการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ Drone เข้ามาปรับใช้ในการดูแลไร่นา เช่น การรดน้ำใส่ปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งลดต้นทุน ประหยัดเวลาและยังสามารถลดการสัมผัสสารเคมีได้
หน่วยงาน: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
   
ชื่อเรื่อง: ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 4
ความยาว: 11.12 นาที
วันเผยแพร่: 18 ก.พ. 60
เนื้อหา: วีดีโอเพื่อใช้ประกอบกับการฝึกฝนและศึกษาวิธีการอ่านและใช้งานภาษาญี่ปุ่นในระดับเริ่มต้น เช่น การซื้อของ บอกจำนวน ถามราคา และหน่วยเงินเพื่อการเสริมทักษะภาษาใช้ในการไปทำงานต่างประเทศ
หน่วยงาน: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
   
ชื่อเรื่อง: THAIFIGHTCOVID | Work from home
ความยาว: 2.11 นาที
วันเผยแพร่: 25 มี.ค. 63
เนื้อหา: เมือ COVID-19 ทำให้รูปแบบการทำงานของเรา ต้องเปลี่ยนไป ทวิชี่ การ์ตูนน้อย IT รวมมาไว้ให้ว่า การทำงานแบบ Work From Home ที่เครื่องมือดิจิทัล มีบทบาทอย่างมากนั้น จะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่นำ มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
หน่วยงาน: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
   
ชื่อเรื่อง: Madala Art
ความยาว: 4.03 นาที
วันเผยแพร่: 24 มี.ค.63
เนื้อหา: Madala Art คือ ตารางผังความคิดเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ การรวบรวมข้อมูลความคิดให้อยู่ในรูปตารางสี่เหลี่ยม 81 ช่อง เพื่อใช้ในการระดมความคิด ตัดสินใจเลือกข้อมูล ลำดับความสำคัญ การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
หน่วยงาน: มูลนิธิสตาร์ฟิซเอ็ดดูเคชั่น
   

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด