ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา : ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 3 ด้าน (DOE) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา
คุณลักษณะที่ 2 ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม : สามารถแก้ปัญหา สื่อสารเชิงบวกทักษะข้ามวัฒนธรรม ทักษะการสะท้อนการคิด การวิพากษ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมและสามารถเป็นผู้ประกอบการได้

 

การสอนศิลปะออนไลน์ สไตล์สร้างสรรค์เป็นฐาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม นางสาวมัทธิกา จำปาแท้
ชื่อผลงาน การสอนศิลปะออนไลน์ สไตล์สร้างสรรค์เป็นฐาน (Arts online teaching with creativity basement style)
   
STEM สื่อสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม รางวัลชมเชย กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชมเชย กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม ทีม SK STEM
ชื่อผลงาน STEM สื่อสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม
   
มาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมในฝันเพื่ออนาคตกันเถอะ รางวัลชมเชย กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชมเชย กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ
ชื่อผลงาน มาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมในฝันเพื่ออนาคตกันเถอะ
   
เครื่องหยอดเมล็ดสปริงแมชชีน รางวัลชมเชย กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชมเชย กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม ทีม PRW จูเนียร์
ชื่อผลงาน เครื่องหยอดเมล็ดสปริงแมชชีน
   
นวัตกรรม “เครื่องฟั่น ต้นกก หรือ ต้นกระจูด” รางวัลชมเชย กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชมเชย ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท: หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ชื่อผลงาน นวัตกรรมเด็กไทยสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาชุมชน “เครื่องฟั่นต้นกก หรือ ต้นกระจูด”
   
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามรอยพ่อพอเพียง ตอน “สบู่น้ำมันรำข้าว ผสมกาแฟ” รางวัลชมเชย กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชมเชย กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท: หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา
ชื่อผลงาน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามรอยพ่อพอเพียง ตอน “สบู่น้ำมันรำข้าวผสมกาแฟ”
   
การศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา หลังจากมีการขุดลอกคลอง รางวัลชมเชย กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชมเชย กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท: หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา
ชื่อผลงาน การศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา หลังจากมีการขุดลอกคลอง เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำและผลักดันแหล่งท่องเที่ยวใน อ.แม่ใจ
   
ฟาร์มเลี้ยงไก่อัตโนมัติ รางวัลชมเชย กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชมเชย กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท: หน่วยงาน/องค์กร ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๕ จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผลงาน ฟาร์มเลี้ยงไก่อัตโนมัติ
   
ผู้ยากจนสู่ความสำเร็จเป็นผู้ประกอบการที่ยิ่งใหญ่ รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม อาชีวศึกษา
รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม อาชีวศึกษา ประเภท หน่วยงาน/องค์กร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงาน ผู้ยากจนสู่ความสำเร็จเป็นผู้ประกอบการที่ยิ่งใหญ่
   
คนไทยแชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติ นวัตกรรมที่โลกไม่ลืม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม อาชีวศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม อาชีวศึกษา ประเภท หน่วยงาน/องค์กร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ชื่อผลงาน คนไทยแชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติ นวัตกรรมที่โลกไม่ลืม
   
ครูอาชีวะไทยกับการจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา ๔.๐ รางวัลชมเชย กลุ่ม อาชีวศึกษา
รางวัลชมเชย กลุ่ม อาชีวศึกษา ประเภท บุคคลทั่วไป/ทีม นายสาโรช กล่ำมอญ
ชื่อผลงาน ครูอาชีวะไทยกับการจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา ๔.๐
   
เครื่องพ่นเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติ รางวัลชมเชย กลุ่ม อาชีวศึกษา
รางวัลชมเชย กลุ่ม อาชีวศึกษา ประเภท บุคคลทั่วไป/ทีม ทีม ช่อมะขาม PKC
ชื่อผลงาน เครื่องพ่นเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติ
   
กระถางต้นไม้รักษ์โลกจากใบลำไยแห้ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่ม การศึกษาตามอัธยาศัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่ม การศึกษาตามอัธยาศัย ประเภท บุคคลทั่วไป/ทีม ทีมทุ่งหัวช้าง NFE
ชื่อผลงาน กระถางต้นไม้รักษ์โลกจากใบลำไยแห้ง
   
ชื่อเรื่อง: CodingThailand X BNK48 The Inspiration Series - เรียน Coding จาก minecraft
ความยาว: 1.44 นาที
วันเผยแพร่: 7 ก.ย. 61
เนื้อหา: นักร้องจากวง BNK48 แนะนำการเรียน Coding จากเกม Minecraft เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเล่นเกมมีประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินโครงการ Coding Thailand พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ต่อยอดความคิดเป็นนวัตกรรมดิจิทัล อันเป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อเข้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ)
หน่วยงาน: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
   
ชื่อเรื่อง: CodingThailand X BNK48 The Inspiration Series – คิดอย่างเป็นระบบ
ความยาว: 1.09 นาที
วันเผยแพร่: 7 ก.ย. 61
เนื้อหา: นักร้องจากวง BNK48 ย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่เพียงประโยชน์ต่อการ Coding แต่ยังสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อีกด้วย ผลงานนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Coding Thailand
หน่วยงาน: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
   
ชื่อเรื่อง: การจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุน STEM
ความยาว: 13.38 นาที
วันเผยแพร่: 18 ส.ค. 60
เนื้อหา: แนะนำการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ STEM กระบวนการออกแบบการสอนในเชิงบูรณาการ การเป็นผู้อำนวยการสอน ให้กับนักเรียนได้มีโอกาสสร้างนวัตกรรมต่างๆ ผ่านโครงงานวิจัย
หน่วยงาน: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   
ชื่อเรื่อง: สาธิตการทำจรวดผงฟู
ความยาว: 10.22 นาที
วันเผยแพร่: 9 ก.ค. 61
เนื้อหา: สาธิตการทำจรวดผงฟูเพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างนวัตกรรม
หน่วยงาน: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   
ชื่อเรื่อง: การเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันจากข่าวที่เกิดขึ้น
ความยาว: 9.3 นาที
วันเผยแพร่: 21 ก.ค.63
เนื้อหา: การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเนื้อหาที่ทันสมัย น่าติดตาม และคำศัพท์เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จากข่าวที่เกิดขึ้น
หน่วยงาน: ALTV4 จาก ThaiPBS
   
ชื่อเรื่อง: ชุบชีวิตเสื้อผ้า ลดขยะแฟชั่น I 2 องศา
ความยาว: 25.09 นาที
วันเผยแพร่: 18 ส.ค. 63
เนื้อหา: การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลงเสื้อผ้ามือสอง เพื่อชุบชีวิตเสื้อผ้าและยืดอายุการใช้งาน และสามารถลด Carbon Emission ได้ถึงร้อยละ 40
หน่วยงาน: ALTV4 จาก ThaiPBS
   
ชื่อเรื่อง: บุหงารำไป จรุงใจเครื่องหอมไทย
ความยาว: 25 นาที
วันเผยแพร่: 16 เม.ย. 63
เนื้อหา: ความรู้ด้านเครื่องหอมไทย น้ำอบไทย วิธีการ เพื่อให้นักเรียนไดรับรู้ และภูมิใจในวิถีไทย และมีวิธีการทำที่นักเรียนจะศึกษาเพิ่มเติมได้
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: อนาคตประเทศไทยกับอาชีพไอที
ความยาว: 24 นาที
วันเผยแพร่: 19 ก.ค. 63
เนื้อหา: แนะนำมุมมองอาชีพด้านไอที ที่นักศึกษาจะนำไปสร้างอาชีพของตนเอง เริ่มเป็น start up ได้
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: อุปกรณ์เสริมตากล้องต้องรู้
ความยาว: 23 นาที
วันเผยแพร่: 2 พ.ค. 63
เนื้อหา: นำเสนออุปกรณ์เสริมเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจ หรือกำลังทำอาชีพช่างภาพได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: ขนมไทยใส่ไอเดีย ตอน 1 ขนมอาลัวดอกไม้
ความยาว: 24 นาที
วันเผยแพร่: 12 ก.ค. 63
เนื้อหา: รายการขนมไทยใส่ไอเดีย ขนมอาลัวประยุกต์ทำในรูปแบบที่น่าทาน สามารถสร้างอาชีพให้นักศึกษา
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: กระทงทอง
ความยาว: 28 นาที
วันเผยแพร่: 13 เม.ย. 63
เนื้อหา: การทำขนมกระทงทองซึ่งเป็นอาาหารว่าง แบบโบราณแบบง่ายๆ ที่ผู้เรียนสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: การส่งเสริมทักษะอาชีพ บาริสต้าน้อย
ความยาว: 9.32 นาที
วันเผยแพร่: 14 ก.ย. 60
เนื้อหา: แนะนำหลักสูตรวิชาชีพโครงการบาริสต้าน้อย ที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพ
หน่วยงาน: โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จ.เชียงราย สพฐ.
   

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด