ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา : ผู้เรียนรู้

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 3 ด้าน (DOE) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา   
คุณลักษณะที่ 1 ผู้เรียนรู้ :  ชี้นำการเรียนรู้ด้วยตนเองมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรอบรู้ รู้ทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสุขภาวะ คุณภาพชีวิตและอาชีพ

 

มอปลาย...ไม่เหนื่อยอย่างที่คิด ! รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ชื่อผลงาน มอปลาย...ไม่เหนื่อยอย่างที่คิด !
   
“กิจกรรม Share โลมา” ผ่านแอปพลิเคชัน Padlet รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชมเชย กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท บุคคลทั่วไป/ทีม นายพงศกร ป้อมแก้ว
ชื่อผลงาน นวัตกรรมการสอนภูมิศาสตร์ “กิจกรรม Share โลมา” ผ่านแอปพลิเคชัน Padlet
   
การศึกษาในยุค 4.0 ที่เด็กยุคใหม่ต้องการ รางวัลชมเชย กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชมเชย กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท บุคคลทั่วไป/ทีม ทีม Powerpuff Girl
ชื่อผลงาน การศึกษาในยุค 4.0 ที่เด็กยุคใหม่ต้องการและทักษะที่จำเป็นเพื่ออนาคต
   
เพชรนอกระบบ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม การศึกษาตามอัธยาศัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม การศึกษาตามอัธยาศัย ประเภท บุคคลทั่วไป/ทีม ทีม จตุรเทพดิจิทัล NFE อรัญประเทศ
ชื่อผลงาน เพชรนอกระบบ
   
กิจกรรมแบกเป้ปันอ่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ การศึกษาตามอัธยาศัย ประเภท หน่วยงาน/องค์กร กศน.อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ชื่อผลงาน กิจกรรมแบกเป้ปันอ่านส่งผ่านความรู้สู่ชุมชนด้วยชุดส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สู้ภัยโควิด-๑๙
   
ความฝันที่แตกต่าง รางวัลชมเชย กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
รางวัลชมเชย กลุ่ม การศึกษาตามอัธยาศัย ประเภท บุคคลทั่วไป/ทีม ทีม Rainnie
ชื่อผลงาน ความฝันที่แตกต่าง
   
ชื่อเรื่อง: Learn Around ส่องนักเรียน(นอก) : 20 United States of America (USA
ความยาว: 33 นาที
วันเผยแพร่: 25 พ.ค. 63
เนื้อหา: นำเสนอบรรยากาศการศึกษาที่ประเทศอเมริกา ดินแดนแห่งความใฝ่ฝันของนักเรียนหลายๆ คน ผ่านการพูดคุยกับรุ่นพี่นักศึกษาที่มาบอกเล่าประสบการณ์ และการเตรียมตัว
หน่วยงาน: ทรู ปลูกปัญญา
   
ชื่อเรื่อง: Design Thinking กับวิชา IS
ความยาว: 6.37 นาที
วันเผยแพร่: 1 ก.ค. 63
เนื้อหา: นำเสนอประเด็น Design Thinking กับวิชา IS เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจระเบียบวิธีวิจัย มีทักษะการนำเสนอ และนำ องค์ความรู้ไปปรับใช้กับชุมชนได้
หน่วยงาน: มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น
   
ชื่อเรื่อง: Active Learning เรื่อง การทดสอบสารชีวโมเลกุล
ความยาว: 8.18 นาที
วันเผยแพร่: 21 ม.ค. 62
เนื้อหา: นำเสนอการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เกี่ยวกับการทดสอบสารชีวโมเลกุล
หน่วยงาน: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   
ชื่อเรื่อง: สุขศึกษา พลศึกษา | มัธยมศึกษาตอนปลาย | (ทช31002) | ตอนที่ 1
ความยาว: 27 นาที
วันเผยแพร่: 15 ก.คง 63
เนื้อหา: นำเสนอสาระการเรียนรู้ระบบร่างกายที่สำคัญในการดำรงชีวิต เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้เดิม
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: วิวัฒนาการภาพถ่าย
ความยาว: 24 นาที
วันเผยแพร่: 30 เม.ย. 63
เนื้อหา: วิวัฒนาการการถ่ายภาพ ซึ่งการถ่ายภาพกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของเยาวชนไทยมากขึ้น
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: นันทนาการคือวิถีชีวิต
ความยาว: 1.38 นาที
วันเผยแพร่: 11 ก.พ. 58
เนื้อหา: นำเสนอสาระนันทนาการคือวิถีชีวิต มี 3 ตอน
หน่วยงาน: กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด