ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ผู้เรียนรู้

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 3 ด้าน (DOE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คุณลักษณะที่ 1 ผู้เรียนรู้ : รู้จักตนเองและผู้อื่น มีเป้าหมายและทักษะการเรียนรู้บริหารจัดการตนเองเป็น มีทักษะชีวิตเพื่อสร้างสุขภาวะ และสร้างงานที่เหมาะสมกับช่วงวัย

 

ความสุขที่เกิดจากการเรียนรู้ รางวัลชนะเลิศ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภท: หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผลงาน ความสุขที่เกิดจากการเรียนรู้
   
กระต่ายกับเค้กกล้วยหอม ปาร์ตี้ของเด็ก New Normal รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม ทีม ยุคใหม่ในปัจจุบัน
ชื่อผลงาน กระต่ายกับเค้กกล้วยหอม ปาร์ตี้ของเด็ก New Normal ในยุคโควิด ๑๙
   
โครงงาน "แรงยกตัวกับการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อน" รางวัลชมเชย กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชย กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม ทีม RA SCIENCE
ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน "แรงยกตัวกับการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อน"
   
UPN learning รางวัลชมเชย กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชย กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม ทีม อุดมสร้างสรรค์ ปั้นอนาคตไทย ๔.๐
ชื่อผลงาน การจัดการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ UPN learning
   
STEAM 4 Life รางวัลชมเชย กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชย กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภท: หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงาน STEAM 4 Life
   
กอเอ๋ย ขอไข่ รางวัลชมเชย กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชย กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภท: หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อผลงาน กอเอ๋ย ขอไข่
   
ชื่อเรื่อง: ภาพยนตร์สั้นเรื่อง แก้วกล้า เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “รู้จักตัวตน ค้นพบตัวเอง”
ความยาว: 7 นาที
วันเผยแพร่: 29 พ.ค. 63
เนื้อหา: ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดรู้จักตัวตน ค้นพบตัวเอง โดยครูทำหน้าที่เป็นโค้ช ค้นพบนักเรียน สนับสนุนในสิ่งที่นักเรียนมีความถนัด มีพรสวรรค์ ซึ่งผลงานนี้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 (กลุ่ม สพป.) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (ระดับชาติ ภาคเหนือ) ณ จังหวัดสุโขทัย
หน่วยงาน: โรงเรียน บ้านทุ่งซ่าน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 สพฐ.
   
ชื่อเรื่อง: การป้องกันการจมน้ำ ในเด็กโต
ความยาว: 2.12 นาที
วันเผยแพร่: 29 พ.ค. 60
เนื้อหา: การสอนทักษะการป้องกันตัวเองจากการจมน้ำ และการช่วยเหลือผู้อื่นที่จมน้ำ
หน่วยงาน: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
   
ชื่อเรื่อง: กระโดดโลดเต้นเล่น เน้นนอนหลับคุณภาพ และฉลาดรอบรู้
ความยาว: 4.52 นาที
วันเผยแพร่: 11 ก.พ. 62
เนื้อหา: การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีที่เหมาะสมกับช่วงวัย โดยการดูแลตัวเอง การกิน การนอน การออกกำลังกาย
หน่วยงาน: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
   
ชื่อเรื่อง: หนังสั้น พลังศรัทธา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง
ความยาว: 5.59 นาที
วันเผยแพร่: 22 ธ.ค. 61
เนื้อหา: การเสริมสร้างการเป็นผู้เรียนรู้ มีเป้าหมาย เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดี
หน่วยงาน: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   
ชื่อเรื่อง: Learn Around ส่องนักเรียน(นอก) : 04 Germany
ความยาว: 15 นาที
วันเผยแพร่: 3 ก.พ. 63
เนื้อหา: วีดิทัศน์แสดงถึงแนวคิดและมุมมองของนักเรียนต่างแดน เพื่อให้นักเรียนมัธยมต้นมีแรงบันดาลใจในการค้นหาตัวตน เตรียมตัวเพื่ออนาคตทางการศึกษาที่ดีของตน
หน่วยงาน: ทรู ปลูกปัญญา
   

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด