ระดับประถมศึกษา : พลเมืองที่เข้มแข็ง

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 3 ด้าน (DOE) ระดับประถมศึกษา
พลเมืองที่เข้มแข็ง : แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตน โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม มีจิตอาสา รักท้องถิ่นและประเทศ

 

Shade of Mapammarit (สีสันแห่งมาบอำมฤต) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มประถมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่ม ประถมศึกษา
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม ทีม MCS INNOVATION (โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต)
ชื่อผลงาน ประถมศึกษา เรื่อง Shade of Mapammarit (สีสันแห่งมาบอำมฤต)
   
๘ วิธี ลูกเสือไทย รู้ทัน ป้องกันโควิด-๑๙ รางวัลชมเชย กลุ่มประถมศึกษา
รางวัลชมเชย กลุ่ม ประถมศึกษา
ประเภท: หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงาน ๘ วิธี ลูกเสือไทย รู้ทัน ป้องกันโควิด-๑๙
   
ชื่อเรื่อง: บันทึกของข้าวฟ่าง
ความยาว: 14.59 นาที
วันเผยแพร่: 26 ต.ค. 61
เนื้อหา: สื่อการสอนแนวทางการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่ออาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ
หน่วยงาน: สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
   
ชื่อเรื่อง: สานสัมพันธ์สามศาสนา
ความยาว: 13.28 นาที
วันเผยแพร่: 30 มิ.ย. 61
เนื้อหา: สื่อการสอนความรู้พื้นฐาน 3 ศาสนา เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
หน่วยงาน: สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
   
ชื่อเรื่อง: จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ
ความยาว: 3 นาที
วันเผยแพร่: 31 พ.ค. 63
เนื้อหา: ตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสาของ กศน.กระบี่
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: ยักษ์คู่..รู้คิด
ความยาว: 5 นาที
วันเผยแพร่: 11 พ.ค. 63
เนื้อหา: รายการยักษ์คู่ รู้คิด พบกับพี่ยักษ์ที่จะพาเด็กๆไปพบกับสถานการณ์ที่สนุกๆ ที่สอดแทรกการสอนระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม มี 26 ตอน
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: ครอบครัวตัวหมี ปี 2
ความยาว: 10 นาที
วันเผยแพร่: 10 มี.ค. 63
เนื้อหา: นำเสนอคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและ การแสดงความรักความอบอุ่นของครอบครัว และบทบาทพ่อแม่ในการช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูก มี 22 ตอน
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: พลเมืองรุ่นใหม่ หัวใจดิจิทัล
ความยาว: 25 นาที
วันเผยแพร่: 20 มี.ค. 61
เนื้อหา: การเรียนรู้เพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง ปลอดภัย สิทธิและเสรีภาพบนโลกออนไลน์ มี 53 ตอน
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: เดือนฉายกับคุณนายหวังดี
ความยาว: 5 นาที
วันเผยแพร่: 7 ก.พ. 61
เนื้อหา: รายการส่งเสริมการทำความดีของเด็กและเยาวชน สื่อการสอนเด็กให้เกิดมารยาทที่ดี เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มี 26 ตอน
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด